Επιμορφωτική εσπερίδα: «Ψυχική Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην Εκπαιδευτική Κοινότητα σε περιόδους Πανδημίας»,

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
08/04/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Επιμορφωτική εσπερίδα για τα μέλη των ΕΔΕΑΥ, σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς με θέμα «Ψυχική Ανθεκτικότητα & Παρεμβάσεις στην Εκπαιδευτική Κοινότητα σε περιόδους Πανδημίας»

 Α. Ματσόπουλος, 8/4, 18:00-20:00

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/31-03/Ενημέρωση_επιμορφωτικής_εσπερίδας.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)