Βιωματικό σεμινάριο: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης της κόπωσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
05/04/2021 - 06/04/2021
'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

"Εξ αποστάσεων εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας: τρόποι διαχείρισης της κόπωσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας"

 

 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, 13:00-14:30

Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 13:00-14:30

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)