Κύκλος Σεμιναρίων ΜΙΚ-ΚΕΜΕ |Συνάντηση της Ιατρικής με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 05/04/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Κύκλος Σεμιναρίων ΜΙΚ-ΚΕΜΕ |Συνάντηση της Ιατρικής με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

"Ελευθερία του Λόγου και της Πληροφόρησης: Ο ρόλος των ΜΜΕ και Κοινωνικών Δικτύων στη διαμόρφωση αντιλήψεων περί  Υγείας του Πληθυσμού (σε  περιόδους πανδημίας)" που εντάσσεται στον Κύκλο Σεμιναρίων του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών και Μελετών,

Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 7.00

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2021/26-03/Ανακοίνωση_ΜΙΚ-ΚΕΜΕ.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2021/26-03/Πρόγραμμα_τελικό_ΚΕΜΕ-ΜΙΚ_2021.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)