Διαδικτυακές συναντήσεις διδασκόντων του Τομέα Κλασικών Σπουδών

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 26/03/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Κλασικών Σπουδών

Διαδικτυακές συναντήσεις διδασκόντων
του Τομέα Κλασικών Σπουδών

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, 12:00-13:30

Ζαχαρούλα Πετράκη

“Τέχνη, μίμηση και μέθεξη
στην πλατωνική σκέψη”

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη, χρειάζεται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/meeting/register/tJYpduiqrjssGNSSw6U0fCgFJLyilG9-2Skh

Το πλήρες πρόγραμμα των διαλέξεων υπάρχει στον σύνδεσμο:
http://www.philology.uoc.gr/uploads/TKS_Program_2020_B.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)