Δαρβινική Δευτέρα:

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
29/03/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Ομιλητής:  Χρυσόστομος Σταμούλης, καθηγητής Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Ο τίτλος της ομιλίας του θα είναι:

 "Η εξέλιξη μιας ήττας. Η Ορθοδοξία στον καιρό της πανδημίας»qdTJIM3BhQT09)

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, 7:00 μμ, μέσω της πλατφόρμας ZOOM (link: https://zoom.us/j/95208918450?pwd=dWNLbjNVT2EyLzdDREt

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/26-03/4_29-3-2021_Σταμούλης.pdf

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)