Άσυλο και πολιτική εξουσία: από τον Αισχύλο στον σύγχρονο κόσμο

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
10/03/2023'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (12.00-14.00)

Άσυλο και πολιτική εξουσία: από τον Αισχύλο στον σύγχρονο κόσμο


Διάλεξη: Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

 


Παρασκευή 10/3/2023, 12:00-14:00

Το σεμινάριο είναι ανοικτό σε όλους και όλες,
αλλά απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://uoc-gr.zoom.us/meeting/register/tZUrd-ivqDMrGNah-SKiTAHoXCpfRtLqD0I6΄

 

Αφίσα
Πρόγραμμα Συναντήσεων

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)