Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης | Η Στέρνα μέσα από το Αρχείο Σεφέρη

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
17/02/2023'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 18:00

Φιόνα Αντωνελάκη

Συμβασιούχος διδάσκουσα Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2023/13-02/Τμήμα_Φιλολογίας_ΠΚ_Επιστημονικές_Συνομιλίες_του_Τομέα_ΒΝΕΦ_Διάλεξη_Φιόνας_Αντωνελάκη_17.2.2023.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)